top of page

יקב רד פואטרי   Red Poetry Winery

דובי טל כורם ויינן מייצר באהבה את יינות רד פואטרי, החל מייצור השתיל, דרך הגידול בכרם ועשיית היין. לגידול הענבים השפעה על איכות היין

והטעמים בו. י

היינות שלנו ייחודים בטעמי הפרי, בגוף ובצבע העמוק. כל היינות מיוצרים מענבי היין הגדלים אצלנו בחוות טל - למרגלות תל גזר, באדמה גירית, השקייה מועטה וביבול נמוך. הבציר ידני ומוקפד. א

 

היינות מיושנים כשנה וחצי בחביות עצי אלון צרפתי ואמריקאי בהתאמה לזן. היין יוצא לשיווק לאחר התיישנות של שנתיים.   א

ייצור היין שזור במשפחתנו מדורי דורות. אבי סבו של דובי הקים את יקב הגת ברחובות, סבו היה בין מקימי כרמל מזרחי ואביו הקים את ראשון יקבי הבוטיק במקווה ישראל - היקב נקרא "כרמיה" וייצר יינות מפורסמים כמו הואן פו וברנדי קרל נטר.     א

bottom of page